Pracoviská SSPRL

Bratislava

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie Univerzitnej nemocnice Bratislava a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Slovenskej zdravotníckej univerzit…

Read more

Martin

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, ako jedna z troch kliník v SR, zabezpečuje pre širokú spádovú oblasť severnej časti Stredoslovenského regiónu, …

Read more

Košice

História Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ siaha do roku 1961, kedy na I. internej k…

Read more

Banská Bystrica

Oddelenie vzniklo v roku 1975 a od roku 1982 má aj lôžkovú časť. Oddelenie poskytuje svoje služby hlavne pre Banskobystrický kraj, ale starostlivosť v rámc…

Read more

Košice - Šaca

Oddelenie pracovného lekárstva a klinickej toxikológie má lôžkovú časť a ambulantné časti. Poskytuje diagnostiku a špecializovanú liečebnú starostlivosť u…

Read more

O spoločnosti

Slovenská spoločnosť pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti bola založená v roku 1994. Zaoberá sa problematikou pracovného lekárstva, chorob…

Read more

O spoločnosti

Slovenská spoločnosť pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti bola založená v roku 1994. Zaoberá sa problematikou pracovného lekárstva, chorobami z povolania……

Read more

Košice – Šaca

Oddelenie pracovného lekárstva a klinickej toxikológie má lôžkovú časť a ambulantné časti. Poskytuje diagnostiku a špecializovanú liečebnú starostlivosť u ochorení…

Read more

Foto

Pridajte sa do fóra na stránkach ssprl.sk

Fotografie

Log In or Sign Up