Author archives:

Martin

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, ako jedna z troch kliník v SR, zabezpečuje pre širokú spádovú oblasť severnej časti Stredoslovenského regiónu, zdravotnú starostlivosť osobám…

Read more

Foto

Fotografie

Log In or Sign Up