História

Výbor SSPrL SLS v období 2007 – 2015 (2 funkčné obdobia) pracoval v zložení:
Doc. MUDr. Igor Bátora, PhD. – predseda výboru

Doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD. – podpredsedkyňa výboru

MUDr. Marek Varga, PhD. – vedecký sekretár

Členovia výboru SSPrL: MUDr. Andrej Bízik, Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc., MUDr. Michal Ihnatko, MUDr. Gabriela Klimentová, Doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD., MUDr. Miroslav Machata, CSc., Doc. MUDr. Oto Osina, PhD., MUDr. Daniela Tarabčáková

Foto

Fotografie

Log In or Sign Up