Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UPJŠ a UNLP Košice

logo-n-keHistória Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ siaha do roku 1961, kedy na I. internej klinike vzniklo pôvodné oddelenie chorôb z povolania. V roku 1976 vznikla Klinika pracovného lekárstva, ktorá bola neskôr premenovaná na Kliniku pracovného lekárstva a klinickej toxikológie.

V súčasnosti Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie poskytuje zdravotnícku starostlivosť v rámci východoslovenského regiónu a zároveň plní funkciu výučbového pracoviska zabezpečovaním pregraduálnej výchovy poslucháčov Lekárskej fakulty UPJŠ. Je výučbovým pracoviskom v rámci postgraduálnej prípravy lekárov pred atestáciou.

Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie poskytuje špecializovanú liečebnú starostlivosť pri ohrození alebo poškodení zdravia z práce, ako aj pri otravách tak priemyselného ako aj iného pôvodu. Klinická toxikológia sa zaoberá diagnostikou, liečbou, prevenciou a posudzovaním intoxikácií, ako aj ich následkami. Klinika disponuje 20 lôžkami pre spádovú oblasť celého Východslovenského regiónu.

Viac informácií sa dočítate na stránkach UNLP Košice – kliknite pre otvorenie v novom okne.

Foto

Fotografie

Log In or Sign Up