XXXIII. kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou a 
V. Košické dni pracovného lekárstva a toxikológie


Termín: 19. – 21. 10. 2017
Miesto konania: Košice, Hotel Roca, Južná trieda 117, KošiceZáštitu nad kongresom prevzali
dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a
riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach


Organizačne zabezpečuje EDUMED n.o.