Kontakt

Slovenská spoločnosť pracovného lekárstva SLS
MUDr. Marek Varga, PhD.
Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie LF UPJŠ a UNLP
Rastislavova 43
041 90 Košice
Tel.: +421556152672
E-mail: pracovne.lekarstvo@gmail.com

URL: http://ssprl.sk/

Napíšte nám: