Poplatky

Účastnícky poplatok na XXXIII. kongres pracovného lekárstva v dňoch 20. – 21. 10. 2017:

do 31. 7. 2017 od 1. 8. 2017
Člen SSPrL SLS 70 € 90 €
Nečlen SSPrL SLS, sprevádzajúca osoba 90 € 110 €
Registrácia na 1 deň (lekár, BOZP) 40 € 50 €
Iný zdravotnícky pracovník 70 € 70 €
Sestra 15 € 30 €
Študent LF – denná forma 0 € 0 €
Doplatok za spoločensko-tematický večer 20 €

Prvý autor platí polovicu REGISTRAČNÉHO POPLATKU.
Poplatok obsahuje: účasť na odbornom programe, informačný balíček (zborník abstraktov + plné texty), prenájom priestorov a techniky

Poplatok za workshopy počas V. Košickcýh dní pracovného lekárstva a klinickej toxikológie dňa 19. 10. 2017: 100 €/workshop

Názov účtu: EDUMED n. o.
Peňažný ústav: FIO banka
IBAN: SK4783300000002800424070
SWIFT: FIOZSKBAXXX

VS: po zaregistrovaní bude účastníkovi priradený variabilný symbol KS: 0308

Vstup do konferenčných priestorov a účasť na spoločensko-tematickom večere len po preukázaní sa MENOVKOU! Účastník konferencie je povinný nosiť ju na viditeľnom mieste.
Stravovanie: Možnosť zakúpenia obedov v cene 10€ – počas registrácie.