Program

Kompletný program XXXIII. kongresu pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou s jednotlivými predáškami:

Kompletný program kongresu

 

Program rámcový

 

Piatok 20.10.2017: XXXIII. Kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou

07:30 – 09:00 Registrácia účastníkov kongresu
09:00 – 09:45 Slávnostné otvorenie kongresu
10:00 – 11:30 Choroby z povolania – aktuálna situácia (vyžiadané prednášky)
12:00 – 12:30 Ochorenia respiračného systému – Funkčné parametre pľúc u pacientov s intersticiálnou fibrózou profesionálnej a neprofesionálnej etiológie (Legáth, Ľ.; Perečinský S.; Mačudová Z.)
12:30 – 13:15 Ochorenia respiračného systému – pôvodné vedecké práce
13:15– 14:30 Obed
14:30 – 15:00 Ochorenia podporno-pohybového systému a chrbtice – Kritériá na posudzovanie podozrení na chorobu z povolania pri ochorení driekovej chrbtice (Bátora I., Fabiánová E.)
15:00 – 16:15 Ochorenia podporno-pohybového systému a chrbtice – pôvodné vedecké práce
16:15 – 16:30 Prestávka – Coffee break
16:30 – 17:30 Psychická záťaž v pracovnom prostredí:

Psychická záťaž a jej koreláty u pracovníkov pomáhajúcich profesií (Mesárošová M.)

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví (Vévodová, Š.)

Sydróm vyhorenia u lekárov (Varga M.)

 19:00 Spoločensko – tematický večer

Sobota 21.10.2017: XXXIII. Kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou

07:30 – 08:30 Registrácia účastníkov kongresu
08:30 – 09:00 Profesionálne neurologické ochorenia – Návrh diagnostických EMG kritérií SKT pre potreby odboru pracovné lekárstvo (Benetin J.)
09:00 – 9:15 Prestávka
9:15 – 9:45 Pracovné zdravotné služby – Pracovnělékařské služby: teorie a praxe, etika a právo (Tuček M.)
9:45 – 10:30 Pracovné zdravotné služby – pôvodné vedecké práce
10:30 – 10:45 Prestávka – Coffee break
10:45 – 11:30 Prezentácie posterov – diskusia (postery budú počas celého kongresu elektronicky prezentované vo foaye prednáškovej miestnosti)
11:30 – 12:30  Obed
12:30 – 13:00 Toxikológia a nanomateriály v PL – Neinvazívní biomonitoring a porovnání 3 skupin pracovníků s nanomateriály se zvýšnými markery oxidačního stresu a zánětu (Pelclova D., Zdimal V., Dvorackova S., Schwarz J., Ondracek J., Komarc M., Vlckova S., Fenclova Z., Makes O., Zakharov S.) 
13:00 – 14:15 Toxikológia a varia – pôvodné vedecké práce
14:15 – 14:30 Prestávka
14:30 – 15:00 The Founder of the First European Industrial Welfare Nurse Course, Maria Baloghy was born in Košice (Hirdi, H., Budapest, Hungary)
17:00 Ochutnávka tokajských vín (Malá Tŕňa)

Predložený projekt je podporený Sekciou pracovného lekárstva SLK, Slovenskou spoločnosťou pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach, Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach.

MUDr. Marek Varga, PhD.