Program

Program (predbežný)

Štvrtok 19.10.2017: V. Košické dni pracovného lekárstva a toxikológie

08:00 – 09:00 Registrácia účastníkov workshopov
09:00 – 11:30 WS1: Funkčné vyšetrenia pľúc
11:30 – 13:00 Obed
13:00 – 15:30 WS1: Meranie prašnosti
15:30 – 16:00 Prestávka
16:00 – 18:30 WS1: Zobrazovanie hrudníka
09:00 – 11:30 WS2: USG muskuloskeletálneho systému I.
11:30 – 13:00 Obed
13:00 – 15:30 WS2: sk. A: USG muskuloskeletálneho systému II., sk. B: Meranie celkovej fyzickej záťaže
15:30 – 16:00 prestávka
16:00 – 18:30 WS2: Meranie lokálnej fyzickej záťaže
9:00 – 11:30 WS3: Meranie hluku
11:30 – 13:00 obed
13:00 – 15:30 WS3: Meranie vibrácií
15:30 – 16:00 Prestávka
16:00 – 18:30 WS3: Biologické expozičné testy
19:30 Spoločenský program

Piatok 20.10.2017: XXXIII. Kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou

07:00 – 09:00 Registrácia účastníkov kongresu
09:00 – 09:45 Slávnostné otvorenie kongresu
10:00 – 11:30 Choroby z povolania – aktuálna situácia (vyžiadané prednášky)
11:30 – 12:00 Ochorenia respiračného systému – opinion leader prednáška
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 14:30 Ochorenia respiračného systému – pôvodné vedecké práce
14:30 – 15:00 Ochorenia podporno-pohybového systému a chrbtice – opinion leader prednáška
14:30 – 14:45 Prestávka
14:45 – 16:15 Ochorenia podporno-pohybového systému a chrbtice – pôvodné vedecké práce
16:15 – 16:30 Prestávka
16:30 – 17:30 Psychická záťaž v pracovnom prostredí (vyžiadané prednášky)
15:00 – 17:00 Paralelná sekcia: Sekcia zdravotných sestier
19:00 Spoločensko – tematický večer

Sobota 21.10.2017: XXXIII. Kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou

07:00 – 09:00 Registrácia účastníkov kongresu
09:00 – 09:30 Profesionálne neurologické ochorenia – opinion leader prednáška
09:30 – 11:00 Profesionálne neurologické ochorenia – pôvodné vedecké práce
11:00 – 11:15 Prestávka
11:15 – 11:45 Pracovné zdravotné služby – opinion leader prednáška
11:45 – 13:15 Pracovné zdravotné služby – pôvodné vedecké práce
13:15 – 14:15 Obed
14:30 – 15:30 Posudkové lekárstvo a kooperácia s pracovným lekárstvom (vyžiadané prednášky)
15:30 – 16:00 Prestávka
16:00 – 16:30 Toxikológia a nanomateriály v PL – opinion leader prednáška
16:30 – 18:00 Toxikológia a genotoxikológia – pôvodné vedecké práce
14:30 – 16:00 Paralelná sekcia: Sekcia iných zdravotníckych pracovníkov
18:30 Ochutnávka tokajských vín (Malá Tŕňa)

Predložený projekt je podporený Sekciou pracovného lekárstva SLK, Slovenskou spoločnosťou pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach, Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach.

MUDr. Marek Varga, PhD.