Publikačné výstupy

Pokyny na písanie abstraktov

Abstrakt-vzor

Termín zaslania abstraktov: do 15. 7. 2017
Vzhľadom na jednotný výstup abstraktov prác z kongresu spôsob prihlasovania k aktívnej účasti bude iba ONLINE formou – tu