Sponzori

Generálny partner (exkluzívne len 1 spoločnosť)

Reklamný priestor

 • predstavenie firmy pri zahájení kongresu a po obedňajšej prestávke
 • 1 x firemné sympózium v trvaní 1 hodinu v rámci programu kongresu
 • až 10 zástupcov firmy
 • umiestnenie nadštandardného loga firmy v rámci reklamnej plochy v konferenčnej miestnosti
 • možnosť umiestnenia prezentačných materiálov v priestoroch konferencie
 • možnosť umiestnenia samostatného reklamného banneru firmy v rámci konferenčnej miestnosti
 • umiestnenie prezentačného stánku firmy pri vstupe do konferenčnej miestnosti, eventuálne podľa vlastného výberu miesta
 • vloženie firemných materiálov do konferenčnej tašky (maximálne 20 strán)

Internet

 • umiestnenie nadštandardného aktívneho loga na web stránke kongresu http://ssprl.sk/kongres/
 • vytvorenie samostatnej sekcie „generálny partner“ v rámci http://ssprl.sk/kongres/ s možnosťou prezentácie svojej firmy po dobu 6 mesiacov od ukončenia kongresu
 • umiestnenie loga firmy na stránke www.edumed.sk v sekcii partneri na dobu neurčitú

Print

 • uvedenie nadštandardného loga firmy na tlačovinách kongresu
 1. plagát
 2. pozvánka
 3. program
 4. menovka
 5. logo na taške kongresu
 6. reklamné predmety kongresu

kniha abstraktov  – umiestnenie loga na druhej strane tiráže vedľa loga organizátorov kongresu, ako aj na konci zborník v časti určenej generálnemu partnerovi, pričom zborník dostane každý registrovaný účastník kongresu

Hlavní partneri (maximálne 4 spoločnosti)

Reklamný priestor

 • predstavenie firmy pri zahájení kongresu
 • 1x firemné sympózium v trvaní 30 minút v rámci programu kongresu
 • 4 zástupcovia firmy
 • umiestnenie štandardného loga firmy v rámci reklamnej plochy v konferenčnej miestnosti
 • možnosť umiestnenia reklamného banneru v rámci kongresovej miestnosti
 • umiestnenie prezentačného stánku firmy podľa vlastného výberu miesta, avšak po predchádzajúcom vybraní miesta generálnym partnerom
 • vloženie firemných materiálov do konferenčnej tašky (maximálne 7 strán)

Internet

 • umiestnenie štandardného aktívneho loga na web stránke kongresu http://ssprl.sk/kongres/
 • umiestnenie loga firmy na web stránke http://ssprl.sk/kongres/ v sekcii hlavní partneri s možnosťou krátkej prezentácie firmy po dobu 6 mesiacov od ukončenia kongresu
 • umiestnenie loga firmy na stránke www.edumed.sk v sekcii partneri na dobu neurčitú

 Print

 • uvedenie štandardného loga firmy na tlačovinách kongresu
 1. plagát
 2. pozvánka
 3. program
 4. menovka
 5. kniha abstraktov – umiestnenie loga firmy v časti určenej hlavným partnerom, pričom zborník dostane každý registrovaný účastník kongresu

 

Partneri

Reklamný priestor

 • predstavenie spoločnosti ako partnera pri zahájení kongresu
 • umiestnenie loga spoločnosti v rámci reklamnej plochy v konferenčnej miestnosti
 • umiestnenie prezentačného stánku firmy podľa vlastného výberu miesta, avšak po predchádzajúcom vybraní miesta generálnym partnerom a hlavnými partnermi
 • vloženie firemných materiálov do konferenčnej tašky (maximálne 2 strany) 

Internet

 • umiestnenie štandardného aktívneho loga na web stránke kongresu http://ssprl.sk/kongres/
 • umiestnenie loga firmy na web stránke http://ssprl.sk/kongres/ v sekcii „sponzori“ firmy po dobu 6 mesiacov od ukončenia kongresu
 • umiestnenie loga firmy na stránke www.edumed.sk v sekcii partneri na dobu neurčitú

Print

 • uvedenie štandardného loga firmy na tlačovinách kongresu
 1. plagát
 2. pozvánka
 3. program
 4. kniha abstraktov – umiestnenie loga firmy v časti určenej partnerom, pričom zborník dostane každý registrovaný účastník kongresu

 

v spolupráci

Reklamný priestor

 • umiestnenie loga spoločnosti v rámci reklamnej plochy v konferenčnej miestnosti 

Internet

 • umiestnenie loga firmy na web stránke http://ssprl.sk/kongres/ po dobu 6 mesiacov od ukončenia kongresu

Print

 • uvedenie loga firmy na tlačovinách kongresu
 1. plagát
 2. pozvánka
 3. program
 4. kniha abstraktov – umiestnenie loga firmy v časti určenej partnerom, pričom zborník dostane každý registrovaný účastník kongresu

 

 • pri výbere partnera sa budú osobitne posudzovať možnosti partnera a navrhované možnosti nefinančného sponzoringu, potrebného k zabezpečeniu kongresu, spoluúčasť pri zabezpečení materiálov a marketingu podujatia
 • v prípade záujmu o bližšie informácie o možnostiach jednotlivých druhov partnerov nás kontaktujte na e-mailovej adrese: marek.varga@gmail.com