Workshopy

V. Košické dni pracovného lekárstva a klinickej toxikológie budú prebiehať formou praktických workshopov:
(maximálny počet účastníkov 1 WS – 15 osôb)

1. Funkčné vyšetrenia pľúc

Meranie prašnosti

Zobrazovanie hrudníka

 

2. USG muskuloskeletálneho systému I. / II.

Meranie lokálnej / celkovej fyzickej záťaže

 

3. Meranie hluku

Meranie vibrácií

Biologické expozičné testy

 

V prípade nedostatočného záujmu o jednotlivé workshopy, organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie workshopu.

Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický

Hodnotenie ARS CME: .. kreditov (Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.)