O spoločnosti

Slovenská spoločnosť pracovného lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti bola založená v roku 1994. Zaoberá sa problematikou pracovného lekárstva, chorobami z povolania (klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia), hygienou práce (preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia), pracovnými zdravotnými službami. Úzko spolupracuje s príbuznými odbormi medicíny – ako sú verejné zdravotníctvo, ale i klinické odbory (dermatovenerológia, ortopédia, neurológia, pneumológia, fyzioterapia a balneológia, klinická onkológia, ORL, psychológia a pod.). Neoddeliteľnou súčasťou odboru je aj klinická toxikológia.

Foto

Fotografie

Log In or Sign Up