Oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie FNsP F.D.R. Banská Bystrica

Oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie FNsP F.D.R. Banská Bystrica
Oddelenie vzniklo v roku 1975 a od roku 1982 má aj lôžkovú časť. Oddelenie disponuje počtom lôžok 13.
Oddelenie poskytuje svoje služby hlavne pre Banskobystrický kraj, ale starostlivosť v rámci FNsP F. D. Roosevelta poskytuje aj pre pacientov z celej Slovenskej republiky.

Foto

Fotografie

Log In or Sign Up