Podujatia

Pripravované podujatia

Domáce podujatia
XXXIII. kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou

Zahraničné podujatia

Linky nájdete na jednotlivých stránkach organizácií venujúcich sa problematike pracovného lekárstva

Společnosť pracovního lékařství České lékařské společnosti Jána Evangelisty Purkyně
International Commision on Occupational Health
European Association of Schools of Occupational Medicine
Union européenne des médecins spécialistes – Occupational Medicine (UEMS SOM)
Predchádzajúce podujatia

XXXII. kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou
XI. Martinské dni pracovného lekárstva a klinickej toxikológie

Foto

Fotografie

Log In or Sign Up